Přehled daňových povinností spojených s pronájmem bytu PR
Zdroj
idealninajemce.cz

Přehled daňových povinností spojených s pronájmem bytu

Pronájem bytu není administrativně vůbec jednoduchou záležitostí. Kromě jiného budete muset řešit daňové otázky. A právě na ně jsme se zaměřili. Přinášíme základní přehled toho, jaké platby budete muset odvádět.

Zdanění příjmů z pronájmu

Tím hlavním, co budete muset řešit, je zdanění příjmů z pronájmu. Zde záleží na tom, zda nemovitost pronajímáte jako fyzická osoba, nebo jako osoba právnická (například akciová společnosti, s. r. o. či družstvo apod.).

V každém případě platí, že budete muset sečíst své roční příjmy plynoucí z pronájmu, přičemž budete moci zohlednit související výdaje. Fyzické osoby se pak mohou rozhodnout i pro výdaje paušální. Pozor na to, že pokud jsou platby energie administrativně součástí nájemného, budou se započítávat do vašich příjmů. Proto je lepší dát přednost variantě, kdy jsou energie účtovány samostatně. Častou praxí je, že si elektřinu nebo plyn hradí přímo nájemce nemovitosti.

Svůj zisk (i ztrátu, která ale u pronájmu nemovitostí moc často nenastává) poté zdaníte odpovídající sazbou a výslednou daň odvedete finančnímu úřadu.

TIP: Chcete-li znát orientační výši daně, kterou budete muset odvést, zkuste se podívat na kalkulačku daně z pronájmu nemovitosti.

Daň z nemovitosti

Protože jako pronajímatel nemovitosti budete zřejmě také jejím vlastníkem, bude se vás týkat daň z nemovitosti. Ta je administrativně nejnáročnější v prvním roce, kdy nemovitost koupíte, protože budete muset podat přiznání.

Další roky už vám finanční úřad bude zasílat výzvu k platbě a většinou platí, že je částka každý rok stejná, nezmění-li se například podlahová plocha nemovitosti kvůli rekonstrukci. Sazby a konstrukce této daně se mění spíše výjimečně, jen jednou za několik let.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty se bude týkat plátců DPH. Podléhají jí mimo jiné krátkodobé pronájmy nebo specifické služby (například parkování, hotelové služby apod.). Jde o poměrně složitou problematiku, kterou je vhodné konzultovat s daňovým poradcem.

Daň z příjmů a další poplatky

Nepletete se, daň z příjmů už jsme skutečně jednou zmínili. Pozor ale na to, že pokud svou nemovitost pronajímáte například v centru města ke krátkodobým pobytům (tzv. bed and breakfast), může se celý princip zcela změnit. Najednou nepůjde o příjmy z nájmu, ale o příjmy z podnikatelské činnosti. Stejně tak se na vás mohou vztahovat různé městské poplatky a další specifické formy zdanění.

Všechno si pečlivě evidujte

Ke všemu, co s pronájmem vaší nemovitosti souvisí, byste si měli vést pečlivou evidenci. Pravidelně si zapisujte příjmy i výdaje a ke všem transakcím archivujte doklady. V případě kontroly ze strany finančního úřadu musíte být schopni svou evidenci předložit.