hrad Bezděz
Zdroj
Shutterstock

Místo jako stvořené pro romantiky i milovníky pestré historie. Vítejte na Bezdězu!

Když pojedete po silnici č. 38 od Doks na Mladou Boleslav nebo opačným směrem, zbystřete zrak na dva vysoké kopce. Na jednom z nich se tyčí hrad Bezděz. Zastavte a běžte ho prozkoumat blíž, čekat vás bude nejedno překvapení.

Vězení, oblíbené sídlo Karla IV. i místo pro romantika K. H. Máchu 

Dva kopce zaujaly i českého krále Přemysla Otakara II. a na jednom z nich nechal postavit kamenný hrad na obranu obchodní cesty a také proti rozpínavosti sousedních rodů Ronovců a Markvarticů. Hrad byl údajně nedobytný a ve 13. století byl ceněný i pro svou vysokou uměleckou hodnotu. V roce 1278, kdy Přemysl Otakar II. zemřel, byl hrad už nepochybně obyvatelný. 

Zatímco Přemysl Otakar II. chtěl vybudovat důstojné místo pobytu našich králů, po jeho smrti tu byl vězněn jeho teprve sedmiletý syn Václav a ovdovělá královna Kunhuta. Postaral se o to tehdy Ota Braniborský

Na hradě rád později pobýval i Karel IV., který se vydáním dokumentu Majestas Carolina zasadil o to, aby královský majetek nesměl být zastavován, což se dříve stávalo celkem běžně. Se svým purkrabím Oldřichem Tistou z Libštejna založil Velký rybník, který byl později na počest K. H. Máchy přejmenován na Máchovo jezero

Hrad hrál velkou úlohu i během husitských válek, kdy představoval nejmocnější oporu katolické církve v severní části Čech. Jeho nedobytnosti bylo důvěřováno natolik, že ukrýval poměrně velký církevní a světský majetek i Zemské desky.

Pestrá historie hradu pokračovala dále, v roce 1666 si mniši na hrad přivezli kopii černé Madony Montserratské, která byla prohlášena za zázračnou. Desetitisíce poutníků tak každý rok přicházely se svou modlitbou. Na cestě od úpatí až na vrchol kopce je doprovázelo i 15 malých kapliček, které nechala postavit hraběnka Anna z Valdštejna.

Počátkem 19. století se hrad stává zříceninou. Na své oblibě ale neztrácí. Zamilovali si ho typičtí romantici, z nichž nejznámější je velikán českého romantismu Karel Hynek Mácha. Ten chodil ke svým přátelům do Doks, ale později mnohem raději čerpal inspiraci přímo na hradě. Tak vznikla díla Večer na Bezdězu a Máj
 

Bezděz
Bezděz a jeho okolí, to je koncentrovaná romantika. Za každého počasí i ročního období.
Zdroj
Shutterstock

Tradice poutí trvala dál, lidi měli Bezděz rádi. To přimělo Valdštejny k nejedné opravě. Nakonec ho ale v roce 1935 odprodali za symbolické dva tisíce korun Klubu československých turistů. Ti si ihned začali hrad přebudovávat pro turistické účely. To trvalo až do druhé světové války, kdy území i s hradem spadlo do Sudet. V roce 1953 převzala Bezděz Státní památková péče.

Věděli jste, že se s hradem pojí hned několik pověstí? Jedna vypráví o vzniku samotného kopce, druhá se zmiňuje o tajné chodbě, která spojuje hrad s jedním ze starých domů v dnešní Bělé, a třetí vypráví o bezdězském poustevníkovi.

Čertova věž aneb Víte, co je bergfrit?

A jaké části hradu můžete během prohlídky vidět? Začněte paláci manů. Ty jsou rozděleny do tří místností, přičemž hlavní obytné prostory najdete v patře.

Neméně zajímavá je tzv. Čertova věž, která mohla v případě nouze sloužit jako samostatné útočiště obránců. Je to typický bergfrit. Tak se nazývají věže, které mají pouze vojenskou funkci a v době míru nebyly obývány. 

Další věž, která se nazývá Velká, má také všechny charakteristiky bergfritu. Původně měla pět pater, ale po nejrůznějších úpravách pochází dnešní vnitřní členění z poloviny 19. století. 

Dál tu najdeme purkrabský palác, který byl sídlem purkrabího, a Královský palác, který se může pyšnit značnou délkou i množstvím prostor. 

Na závěr nezapomeňte navštívit kapli, která patří mezi nejhodnotnější hradní kaple rané gotiky, ale i mezi naše nejkvalitnější ukázky architektury 13. století vůbec. V původním stavu ovšem není, první restaurátorské práce proběhly před 1. světovou válkou a další v 60. letech 20. století. 

Náš tip: Přibalte si s sebou dalekohled a užijte si výhled na okolní krajinu, v dáli je například na známý hrad Houska.

Kam se ještě zatoulat?

V Máchově kraji je toho k vidění mnohem víc než jen Bezděz. Udělejte si výlet na celý den, připravte svačinu a zastavte se i na hradě Houska. Příjemnou procházkou můžete obejít Máchovo jezero (asi 13 km) a zavítat taky na zámek v Doksech. A abychom nezapomněli na děti, tak ty jistě potěší Muzeum Čtyřlístku.

Sezóna na hradě začíná v dubnu a končí na konci října. Základní vstupné pro dospělého je 150 Kč, děti do 17 let platí 60 Kč, mládež od 18 do 24 let a senioři nad 65 let pak 120 Kč

Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2